เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับไทย ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่ 14

บทที่ 02 สมัยบัลเลต์ราชสำนัก
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาฯ ทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี ออกพระวิสูตรสุนทร (ปาน) เป็นราชทูตไปในครั้งที่สามนี้ (ต่อมาได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดี)


ออกพระวิสูตรสุนทร
ภาพวาดสีน้ำมันโดยจิตรกรชื่อ
ชาร์ล เลอเบฺริง Charles Le Brun
เจ้าพระยาโกษา (ปาน) เมื่อดำรงตำแหน่งออกพระวิสูตรสุนทร
ฟิลิป ดุ๊กดอร์เลยง - Philippe I, Duke of Orléans พระอนุชาในพระเจ้าหลุยที่ 14 (หรือที่เรียกกันว่า เมอซีเยอร์ – Monsieur) ทรงโปรดให้จัดงานฉลองต้อนรับ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะราชทูตจากกรุงศรีอยุธยา ณ พระตำหนักแซง กลู - Château de Saint-Cloud เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ.1686 มกุฏราชกุมารฝรั่งเศสและพระชายาเสด็จมาร่วมงานนี้ด้วย
     งานเริ่มเวลาประมาณ 15.30 น. มีการแสดงดนตรี มีการลีลาศ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ จนถึงเวลาประมาณ 19.30 น.จึงมีการแสดงละครเรื่องบาชาเซ - Bajazet ที่ประพันธ์โดยกวีเอกชอง ราซีน - Jean Racine (1639-99)
     การแสดงสิ้นสุดลงเมื่อเวลา 22.30 น. แล้วพระอนุชาประทานเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้นใกล้เที่ยงคืนแล้วจึงเลิกงาน 
Siamese Embassy To Louis XIV, 1686 by Nicolas Larmessin
Audience donnée par le roi aux ambassadeurs de Siam
dans les appartements de Versailles
Siamese embassy, 1686 by Jacques Vigouroux Duplessis
Le magnifique roy de Siam et ses trois ambassadeurs
Messieurs les Ambassadeurs du Roy de Siam,
envoyés au Roy Louis le Grand, empereur des François en 1686
Messieurs les ambassadeurs du Roy de Siam
Messieurs les ambassadeurs du Roy de Siam
Audience solennelle donnée par le Roy de Siam
à Monsieur le chevalier de Chaumont,
Ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté auprès de ce Roy
Audience solennelle donnée par le Roy de Siam
à Monsieur le chevalier de Chaumont,
Ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté auprès de ce Roy
เหรียญที่ระลึก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Your comment will be moderated. บล็อกนี้กลั่นกรองคำถามและความเห็นก่อน